තායිලන්තයේ රුධිර වායු විශ්ලේෂකය සහ හෘද ජෛව මාර්කර් වෙළඳපල දැක්ම 2025 දක්වා – රුධිර වායු විශ්ලේෂකය: උපාංග වර්ගය අනුව, නිෂ්පාදන අනුව.


තායිලන්ත රුධිර වායු විශ්ලේෂක සහ හෘද ජෛව මාර්කර් වෙළඳපොළ

තායිලන්ත රුධිර වායු විශ්ලේෂක සහ හෘද ජෛව මාර්කර් වෙළඳපොළ

තායිලන්ත රුධිර වායු විශ්ලේෂකය සහ හෘද ජෛව මාර්කර් වෙළඳපල තොරතුරු

තායිලන්ත රුධිර වායු විශ්ලේෂකය සහ හෘද ජෛව මාර්කර් වෙළඳපල තොරතුරු

2014-2019 සමාලෝචන කාල සීමාව තුළ තායිලන්තයේ රුධිර ගෑස් සහ හෘද ජෛව මාර්කර් වෙළඳපොල ස්ථාපනය කර ඇති උපාංග ගණන අනුව තනි ඉලක්කම් CAGR ~% කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

තායිලන්තය, ජනවාරි 6, 2021 /EINPresswire.com/ – Thailand තායිලන්තය යටතේ 2018–20 කාලය තුළ ස්මාර්ට් හෙල්ත් හැඳුනුම්පත (රෝගී පරිපාලන වලාකුළු සේවය) දියත් කිරීම 4.0 නිෂ්පාදකයින් සහ බෙදාහරින්නන් අතර ඩිජිටල් විනිවිද යාම වැඩි කිරීම

4. තායිලන්තය යටතේ සෞඛ්‍ය සේවා සහ වෛද්‍ය උපකරණවල අනාගත ඉල්ලුම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා රෝගීන්ගේ දත්ත වලට ප්‍රවේශ වීම.

-201 තායිලන්තයේ වැඩිහිටි ජනගහන සුභසාධනය සඳහා වන වියදම 2021 වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 148.5 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. 2016-2021 කාලය තුළ ද්වි-ඉලක්කම් CAGR 10.5% කි.

Bang බැංකොක්, බුම්රුන්ග්‍රෑඩ්, කසෙම්රෙඩ් වැනි රෝහල් කණ්ඩායම් හෘද වාහිනී වැනි විශේෂිත ප්‍රදේශ සඳහා රෝහල් ඉල්ලුම වැඩි කිරීම සඳහා තවත් රෝහල් ඒකක විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

තායිලන්තය යටතේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ කර්මාන්තයේ මාර්ග සිතියම 4.0: තායිලන්තය 2025 වන විට ආසියාන් හි වෛද්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානය වන තායිලන්තය බවට පත් කිරීම සඳහා මාර්ග සිතියමක් නිර්මාණය කළේය. ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පළමු වසර පහ සඳහා (2017-2021) අවධානය යොමු කළ යුතු ප්‍රදේශය ප්‍රධාන වශයෙන් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය සඳහා ය. සංචාරක සහ ජනක .ෂධ effective ලදායී ලෙස නිෂ්පාදනය කිරීම. කෙසේ වෙතත්, මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කරනුයේ ප්‍රමිතිගත වෛද්‍ය රොබෝවරු සහ ස්වයංක්‍රීය රෝග විනිශ්චය උපකරණ, විශේෂයෙන් හෘද ආශ්‍රිත රෝග සහ ඉලක්කගත ප්‍රතිකාර සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ය.

පර්යේෂණ වාර්තාව පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා පහත සබැඳිය බලන්න:

https://www.kenresearch.com/healthcare/diagnostics/thailand-blood-gas-analyzer-and-cardiac-biomarker-market-outlook-to-2025/399617-91.html

වයස්ගත ජනගහනය වැඩිවීම: තායිලන්තයේ වැඩිහිටි ජනගහනය 2019 දී ඩොලර් 20% සිට 2050 වන විට ඩොලර් 36% දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන හෙයින් සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා ඉල්ලුම වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වයස්ගත ජනගහන උත්පාතය වෛද්‍ය විද්‍යාව වැඩිදියුණු කිරීමෙන් වෙනසකට පහසුකම් සැලසීමට සැලසුම් කිරීමට රජයට බලපෑම් කරයි. රෝහල්වල පහසුකම්. රටේ වැඩිහිටි පුරවැසියන්ගේ සෞඛ්‍යය පවත්වා ගැනීම සඳහා මූලික අවධානය යොමු කරනුයේ නිදන්ගත රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර හා සත්කාරය.

රෝහල් කර්මාන්තයේ වර්ධනය: 2020-2022 කාලය තුළ පෞද්ගලික රෝහල් කර්මාන්තය 10% -13% වර්ධන වේගයකින් වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, විශාල ජාලයක් ඇති විශාල රෝහල් කණ්ඩායම්වලට පිරිවැය සහ පිරිස් යන දෙඅංශයෙන්ම වාසි ඇත. අනෙක් අතට රෝහල් සංඛ්‍යාව 2022 වන විට 1500 ඉක්මවා යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වැඩි පිරිස් සිටින රෝහල් වැඩි සංඛ්‍යාවක් රට තුළ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ වැඩි ප්‍රමාණයක් සිදු කරනු ඇති බවට සහතික වේ.

කෙන් රිසර්ච් හි විශ්ලේෂකයින් ඔවුන්ගේ නවතම ප්‍රකාශනය වන “තායිලන්තයේ රුධිර වායු විශ්ලේෂකය සහ හෘද ජෛව මාර්කර් වෙළඳපල දැක්ම 2025 දක්වා – රුධිර වායු විශ්ලේෂකය: උපාංග වර්ගය අනුව (මධ්‍යම සිට ඉහළ කාර්ය භාරය සහ තනි පරීක්ෂණ විශ්ලේෂකය), නිෂ්පාදන අනුව (උපාංගය සහ ප්‍රතික්‍රියාකාරකය), කලාපය අනුව” , කෙන් රිසර්ච් විසින් යෝජනා කරන පරිදි රට තුළ නව රෝහල් විවෘත කිරීම, පවත්නා රෝහල් පුළුල් කිරීම, වයස්ගත ජනගහනය වැඩිවීම, ඒක පුද්ගල සෞඛ්‍ය වියදම්, වෛද්‍ය සංචාරක කර්මාන්තය ඉහළ යාම හේතුවෙන් තායිලන්තයේ රුධිර ගෑස් හා හෘද ජෛව මාර්කර් වෙළඳපොළ නුදුරු අනාගතයේදී වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. , සහ වසර ගණනාවක් පුරා රජයේ වියදම් වැඩි කිරීම.

2020P-2025F පුරෝකථන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ පිළිවෙලින් ස්ථාපනය කර ඇති උපාංග ගණන අනුව රුධිර ගෑස් විශ්ලේෂක වෙළඳපොළ තුළ පස් අවුරුදු ධනාත්මක CAGR 6.6% ක් සහ හෘද ජෛව මාර්කර් 5.9% CAGR ලියාපදිංචි කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ආවරණය කරන ලද ප්‍රධාන කොටස්

Gas රුධිර වායු විශ්ලේෂක වෙළඳපොල:
උපාංග වර්ගය අනුව (ස්ථාපනය කර ඇති උපාංග ගණන)
මධ්‍යම සිට ඉහළ කාර්ය භාරය සහිත උපාංගය
තනි පරීක්ෂණ විශ්ලේෂක උපාංගය

නිෂ්පාදන වර්ගය අනුව (ආදායම)
ප්‍රතික්‍රියාකාරක
උපාංගය

කලාපය අනුව (ස්ථාපනය කර ඇති උපාංග ගණන)
බැංකොක්
මධ්‍යම කලාපය
උතුරු කලාපය
ඊසාන දිග කලාපය
දකුණු කලාපය

• හෘද ජෛව මාර්කර් විශ්ලේෂක වෙළඳපොළ:
නිෂ්පාදන වර්ගය අනුව (ස්ථාපනය කර ඇති උපාංග ගණන)
ප්‍රතික්‍රියාකාරකය
උපාංගය

උපාංග වර්ගය අනුව (ස්ථාපනය කර ඇති උපාංග ගණන)
අර්ධ ස්වයංක්‍රීය කුඩා අතේ ගෙන යා හැකි පද්ධතිය
සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීයව ඉහළ මට්ටමේ පද්ධතිය

හෘද ජෛව මාර්කර් වර්ගය අනුව (ආදායම)
ට්‍රොපොනින්
සී.කේ.එම්.බී.
NTproBNP
ඩී-ඩිමර්
වෙනත් අය

ආවරණය කරන සමාගම්

ප්‍රධාන නිෂ්පාදන වෙළඳ නාම:
නෝවා ජෛව වෛද්‍ය විද්‍යාව
විකිරණමානය
 ටෙක්නෝ මෙඩිකා
 රොචේ ඩයග්නොස්ටික්ස්
ඇබට්
Em සීමන්ස්
Ond වොන්ඩ්ෆෝ
 ඔසාන් හෙල්ත්කෙයාර්
 අයි-සෙන්ස්
 ඔප්ටි වෛද්‍ය
Er වර්ෆෙන්
 Biomerieux
Ys සිස්මෙක්ස්
 LSI Medience
ක්විඩෙල්
 ජීපී ගෙටයින්

බෙදාහරින්නන්:
 MP කණ්ඩායම
N NHealth
Dia රෝග නිර්ණය සම්බන්ධ කරන්න
EC AEC හෙල්ත්කෙයාර්
 SE සැපයුම් කණ්ඩායම
 පාරදෘශ්‍ය
 පීසීඑන් හෙල්ත්කෙයාර්
මෙඩිටොප්
MSS

යතුරු ඉලක්කගත ප්‍රේක්ෂකයින්
Gas රුධිර වායු විශ්ලේෂක නිෂ්පාදකයින්, ආනයනකරුවන් සහ බෙදාහරින්නන්
Bi හෘද ජෛව මාර්කර් නිෂ්පාදකයින්, ආනයනකරුවන් සහ බෙදාහරින්නන්
And රජයේ සහ නියාමන ආයතන
• හෘද රෝහල් සහ පර්යේෂණ ආයතන
Device වෛද්‍ය උපාංග උපදේශක සමාගම්
• කර්මාන්ත සංගම්

වාර්තාවේ ග්‍රහණය කරගත් කාල සීමාව: –
• period තිහාසික කාලය: 2014-2020
• පුරෝකථන කාලය: 2021-2025

වාර්තාවේ ආවරණය වන ප්‍රධාන මාතෘකා
Thailand තායිලන්ත රුධිර වායුව සහ හෘද ජෛව මාර්කර් විශ්ලේෂක වෙළඳපොළ පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය
• තායිලන්තයේ රුධිර වායුව සහ හෘද ජෛව මාර්කර් විශ්ලේෂක වෙළඳපල අගය දාම විශ්ලේෂණය
• තායිලන්ත රුධිර වායු විශ්ලේෂක වෙළඳපල ප්‍රමාණය
• තායිලන්තයේ හෘද ජෛව මාර්කර්ස් වෙළඳපල ප්‍රමාණය
• තායිලන්ත රුධිර වායුව සහ හෘද ජෛව මාර්කර් විශ්ලේෂක වෙළඳපොළ පරිසර පද්ධතිය
• තායිලන්ත රුධිර වායුව සහ හෘද ජෛව මාර්කර් විශ්ලේෂක වෙළඳපල ඛණ්ඩනය
Thailand තායිලන්තයේ රුධිර වායුව සහ හෘද ජෛව මාර්කර් විශ්ලේෂක වෙළඳපොලේ රජයේ කාර්යභාරය සහ නියාමනය
Thailand තායිලන්තයේ ගෑස් සහ හෘද ජෛව මාර්කර් විශ්ලේෂක වෙළඳපොලේ ප්‍රවණතා සහ වර්ධනයන් සහ ගැටළු සහ අභියෝග
Thailand තායිලන්තයේ රුධිර වායුව සහ හෘද ජෛව මාර්කර් විශ්ලේෂක වෙළඳපොලේ තරඟකාරී භූ දර්ශනය
Major ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයන්ගේ ශක්තිය හා දුර්වලතාවය
User අවසාන පරිශීලක සංජානනය
SW කර්මාන්ත SWOT විශ්ලේෂණය
Market අනාගත වෙළඳපල ප්‍රමාණය සහ කොටස්, 2020P-2025F
විශ්ලේෂකයින්ගේ නිර්දේශ

පර්යේෂණ වාර්තාව පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා පහත සබැඳිය බලන්න:

https://www.kenresearch.com/healthcare/diagnostics/thailand-blood-gas-analyzer-and-cardiac-biomarker-market-outlook-to-2025/399617-91.html

අදාළ වාර්තා

https://www.kenresearch.com/healthcare/medical-devices/europe-poct-devices-market/149664-91.html

https://www.kenresearch.com/healthcare/medical-devices/india-poct-market/209287-91.html

https://www.kenresearch.com/healthcare/diagnostics/india-blood-gas-and-cardiac-biomarker-poc-analyzer-market/295241-91.html

අප අමතන්න:
කෙන් පර්යේෂණ
අන්කුර් ගුප්තා, අලෙවිකරණ හා සන්නිවේදන අංශ ප්‍රධානී
Ankur@kenresearch.com
+ 91-9015378249

අන්කුර් ගුප්තා
කෙන් රිසර්ච් පුද්ගලික සීමිත
+91 90153 78249
ankur@kenresearch.com
සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපව බලන්න:
ෆේස්බුක්
ට්විටර්
LinkedIn

Source link