Rong360 විශාල දත්ත ආයතනය: උකස් ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව 2020 අවසානයේ දී ලිහිල් කර ඇත; ජාතික උකස් අනුපාත 31BPs වසරින් පහත වැටේ


ස්ථර -1 නගරවල සාමාන්‍ය පළමු නිවාස උකස් අනුපාත MoM පදනම මත

පසුගිය මාස 12 තුළ සුසු දෙවන නිවාස උකස් අනුපාත ප්‍රවණතාවයේ ජාතික සාමාන්‍යය

පසුගිය මාස 12 තුළ චෙංඩු දෙවන නිවාස උකස් අනුපාත ප්‍රවණතාවයේ ජාතික සාමාන්‍යය

2020 දෙසැම්බරයේ අඩුම පළමු නිවාස උකස් අනුපාතය සහිත හොඳම නගර 10

2020 දෙසැම්බරයේ වැඩිම පළමු නිවාස උකස් අනුපාතය සහිත ඉහළම නගර 10

ජියැන්පූ තාක්‍ෂණය (NYSE: JT)

බීජිං, චීනය, 2021 ජනවාරි 8 /EINPresswire.com/ – නගර: වාර්තාගත නගර 38 ක් උකස් අනුපාතය 2020 දී අඩු වේ; සුෂෝගේ උකස් අනුපාතය 100BP ට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් පහත වැටුණි.

2020 දෙසැම්බර් සඳහා නගර 41 ක් පුරා පිහිටි රොං 360 ජියැන්පූ ටෙක්නොලොජි (NYSE: JT) හි විශාල දත්ත ආයතනයේ නිරීක්ෂණ දත්ත වලට අනුව (2020 නොවැම්බර් 20 සිට 2020 දෙසැම්බර් 18 දක්වා සංඛ්‍යාලේඛනවල දත්ත සමඟ) නගර 11 ක් උකසෙහි MoM වැඩිවීමක් වාර්තා කර ඇත චෙන්ග්ඩු සහ ඩොන්ග්ගුවාන් හි අනුපාතයන් 4BPs MoM වැඩි කළ අනුපාත; නගර 16 ක අනුපාතවල MoM හි අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණු අතර, චැංචුන් සහ ඩේලියන් පිළිවෙලින් 16BP සහ 9BPs සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවිය. ඉතිරි නගර 14 පසුගිය මාසයට සමාන අනුපාතයන් පවත්වා ගෙන ගියේය.

නගර 41 පුරා ඇති රොං 360 ජියැන්පූ ටෙක්නොලොජි (NYSE: JT) හි විශාල දත්ත ආයතනයේ නිරීක්ෂණ දත්ත වලට අනුව, නගර 38 ක් 2020 දී උකස් අනුපාතය අඩුවී ඇති බව වාර්තා විය. 2020 අවසානයේදී පළමු නිවාස උකස් අනුපාතය 37 න් 15BPs YOY ​​කින් අඩු විය. නගර 7 ක් බැගින් අනුපාත 50BP ට වඩා අඩුවී ඇති අතර නගර 16 බැගින් 30BP සහ 50BP අතර පහත වැටීමක් දක්නට ලැබුණි.

පළමු පෙළ නගර අතර, බීජිං, ෂැංහයි සහ ෂෙන්සෙන් හි උකස් අනුපාත LPR සමඟ වඩා ශක්තිමත් සහසම්බන්ධතාවයක් ඇති අතර ඒවායේ උච්චාවචනය වන පරාසයන් ද LPR හා සමාන වේ. 2020 අවසානයේදී, පළමු හා දෙවන වරට නිවාස හිමියන් සඳහා උකස් අනුපාතවල YOY අඩුවීම මෙම නගර තුනෙහි 15BP සහ 25BP අතර විය. ගුවැන්ෂු හි, පළමු වරට නිවාස හිමියන් සඳහා උකස් අනුපාතය 45BPs YoY හි සැලකිය යුතු අඩුවීමක් පෙන්නුම් කළ අතර එහි දෙවන නිවාස උකස් අනුපාතය 37BP කින් පහත වැටුණි.

ශ්‍රේණිගත කිරීම: අඩුම හා ඉහළම පළමු නිවාස උකස් අනුපාතයන් සහිත ඉහළම නගර 10 හි ශ්‍රේණිගත කිරීම් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය

2020 අවසානයේදී, අඩුම හා ඉහළම පළමු නිවාස උකස් අනුපාතයන් සහිත ඉහළම නගර 10 හි ශ්‍රේණිගත කිරීම් 2019 වසරට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය. හාර්බින්, ඩේලියන් සහ ක්වාන්ෂෝ සමඟ හොඳම නගර 10 ලැයිස්තුවට ඇතුළත් විය අඩුම පළමු නිවාස උකස් අනුපාතය වන අතර, බීජිං, හයිකු සහ හැංෂෝ යන කණ්ඩායම් වලින් ඉවත් විය. ඉහළම නිවාස උකස් අනුපාතය සහිත ඉහළම නගර 10 අතරට හුයිෂෝ, ගුයැන්ග් සහ ෂෙන්යැන්ග් ඇතුළත් වූ අතර සුෂෝ, ෂොංෂාන් සහ ෂියාන් යන කණ්ඩායම් පරාජය කරන ලදී.

වසර අවසාන උකස් ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව වැඩි වීම; “එක් නගරයක්, එක් උපාය මාර්ගයක්” යන ප්‍රවණතාව තවදුරටත් ව්‍යාප්ත වනු ඇත

2020 දෙසැම්බරයේ දී, උකස් අනුපාතයන් සුළු වශයෙන් උච්චාවචනය වූ අතර, වසර අවසානයේ දී රටපුරා මහා පරිමාණයෙන් උකස් අනුපාත ඉහළ යාමක් සිදු නොවීය. උකස් ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව පෙර වසරවල තරම් තදින් නොතිබූ අතර නිවාස ණය දීර් ing කිරීම අත්හිටවූ බැංකු වලින් සුළු ප්‍රමාණයක් පමණි. 2020 වර්ෂය පුරාම, උකස් අනුපාතවල උච්චාවචනයන්, රටපුරා හෝ නගර පුරා, පසුගිය වසරට වඩා වැදගත් විය. මීට අමතරව, නිවාස උකස් වෙළඳපොළේ වෙනස්වීම් උකස් අනුපාතවල පමණක් නොව ප්‍රතිපත්තිවල ද පිළිබිඹු විය. විශේෂයෙන්, දෙවන භාගයේ දී අදාළ ප්‍රතිපත්ති අනුප්‍රාප්තිකව හඳුන්වා දුන් කලාප, “නිවාස යනු ජීවත්වීම සඳහා මිස සමපේක්ෂනය සඳහා නොවේ” යන මූලික මූලධර්මය ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ කළහ. මෙය නිවාස අර්ථසාධක අරමුදල් ණය සහ අඩු ගෙවීම් පිළිබඳ දැඩි ප්‍රතිපත්තිවලට තුඩු දුන්නේය.

2019 සිව්වන කාර්තුවේ සහ 2020 සම්පූර්ණ වර්ෂයේ උත්සාහයන් හා භාවිතයන් තුළින් චීනය නව උකස් ණය සඳහා ණය ලබා දීමේ අනුපාතයක් ලෙස සහ පවත්නා නිවාස ණය සඳහා පරිවර්තනය කළ අනුපාත මිණුම් දණ්ඩක් ලෙස එල්පීආර් භාවිතා කළේය. උකස් අනුපාතවල “එක් නගරයක්, එක් උපාය මාර්ගයක්” ප්‍රවණතාව අනාගතයේදී තවදුරටත් ව්‍යාප්ත වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරමු. ස්ථාවර දේපල වෙළඳාම් සහිත කලාපවල උකස් අනුපාතවල උච්චාවචනය වන පරාසයන්, එල්පීආර් හි ඉහළ යාමේ ලකුණු නොවෙනස්ව පැවතුනහොත් පස් අවුරුදු එල්පීආර් හි අගය සමීපව අනුගමනය කරනු ඇත. දේශීය දේපල වෙලඳපොලවල ජනප්‍රියතාවය සහ පස් අවුරුදු එල්පීආර් හි උච්චාවචනයන් මත පදනම්ව උකස් අනුපාතවල වැඩි වූ ලකුණු පිළිබඳව වෙනත් කලාපයන් මග පෙන්වනු ඇත.

මාධ්‍ය සම්බන්ධතා
ජියැන්පු තාක්ෂණය
+86 10 8262 5755
අපට මෙහි විද්‍යුත් තැපැල් කරන්න
සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපව බලන්න:
ෆේස්බුක්
ට්විටර්
LinkedIn

Source link