නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා තවත් 230,000 රෝහින්ග්‍යා සරණාගතයින්ගේ ලැයිස්තුවක් බංග්ලාදේශය විසින් මියන්මාරයට භාර දී තිබේ


විදේශ අමාත්‍යාංශයේ මියන්මාර අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩෙල්වර් හුසේන් අඟහරුවාදා කියා සිටියේ තමා මෙම ලැයිස්තුව ඩකාහි මියන්මාර තානාපතිවරයාට ලබා දුන් බවයි.

අදියර හයකින්, බංග්ලාදේශය විසින් රෝහින්ග්‍යා 830,000 ක ලැයිස්තුවක් මියන්මාරයට භාර දී ඇති අතර, එය සරණාගතයින් 42,000 ක් පමණක් බව තහවුරු කර ඇති නමුත් නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම ආරම්භ කර නොමැත.

2017 දී මියන්මාර හමුදාව විසින් මර්දනය කිරීමෙන් පසු රොහින්ග්‍යා වැසියන් 700,000 කට වැඩි පිරිසක් දේශ සීමාව පසුකර බංග්ලාදේශයේ සරණාගතයින් සංඛ්‍යාව මිලියනය ඉක්මවා ඇත.

අවතැන් වූ ජාතිකයන් නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා බංග්ලාදේශය පසුව මියන්මාරය සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කළ නමුත් බෞද්ධ බහුතර රටක පුරවැසි අයිතිවාසිකම් නොමැතිව මුස්ලිම් සරණාගතයින් ආපසු පැමිණීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා ඔවුන් ආපසු යැවීමේ ක්‍රියාවලිය දෙවරක් නතර විය.

රාඛයින් හි ප්‍රචණ්ඩත්වය අඛණ්ඩව සිදුවන බැවින් සරණාගතයින් ආරක්ෂාකාරීව, ගෞරවනීයව හා තිරසාරව නැවත පැමිණීම සහතික කිරීම සඳහා මියන්මාරයේ අවංකභාවයක් නොමැති බව බංග්ලාදේශය චෝදනා කරයි.

Source link