මියන්මාර ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා සිව් දෙනෙකුට ගෞරව නාමයක් පිරිනමයි


මියන්මාරයේ 73 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා සිව්දෙනෙකුට සහ බෞද්ධ පූජකවරුන් තිදෙනෙකුට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ එක් ලේමන්ට ගෞරව නාම කිහිපයක් පිරිනැමීමට මියන්මාර ජනාධිපති යූ වින් මයින්ට් තීරණය කර තිබේ. .

Ven. මිහිරිරිපෙන සෝබිටා තෙරෝ, ශ්‍රී මහා බෝධි මහා විහාරය, දෙහිවල, පූජ්‍ය. ආචාර්ය කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සැන්හා රඛිතා මහා තෙරෝ, කෙලනියා රාජමහා විහාරය සහ කිත්සිරිමේවන් රාජා මහා විහාරය, තිරිකුනමලේ ආනන්ද මහානායක මහා තෙරෝ, ශ්‍රී අමරපුර ධර්මරක්ෂිතවම්ස මහා නිකාය සහ පූජ්‍ය. දොඩම්පහල චන්ද්‍රසිරි මහා නායක තයිරෝ, ශ්‍රී කෙලයානිවාස, අමරපුර මහා නිකාය යන මහත්වරුන්ට අග්ගමහපන්දිත මාතෘකාව ප්‍රදානය කර ඇත.

උපකුලපති මහාචාර්ය බෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විද්‍යාලයේ ගැලෙල් සුමනසිරි තෙරෝ සහ මහාචාර්ය ආචාර්ය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පාලි දෙපාර්තමේන්තුවේ හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශයේ මේදගම්පිටියේ විජිතදම්මා තෙරෝට ගෞරවනීය ආගමික නාමයක් වන ‘අග්ගමහාසද්ධම්මා ජෝතිකා ධජා’ ප්‍රදානය කර ඇත.

Ven. තුම්බොවිල ධම්මරතන තෙරෝ, තුම්බොවිලපුරන මහා විහාරය, පිලියන්දල සහ දම්රිවි පදනමේ මහාචාර්ය අසංග තිලකරත්න (විශ්‍රාමික) යන මහත්වරුන්ට “මහා සද්ධම් ජෝතිකා ධජා” යන ගෞරවනීය ආගමික නාමය පිරිනමා ඇත.

අග්ගමාහපසිටා යනු මියන්මාර රජය විසින් විශිෂ්ට ථේරවාදී බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාට පිරිනමන ලද ගෞරවනීය බෞද්ධ නාමයකි. අග්ගමහපණ්ඩියා යන අරුත “ප්‍රමුඛතම හා ප්‍ර wise ාවන්ත” යන්නයි. එය පහත දැක්වෙන පාලි පද වලින් උපුටා ගන්නා ලද්දකි. ධර්මය ඉගැන්වීම පිළිබඳ ඉහළ දැනුමක් ඇති බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාට මෙම මාතෘකාව පිරිනමනු ලැබේ.

වාර්ෂික උත්සවයක් ලෙස මියන්මාරයේ ජනාධිපතිවරයා විසින් මාතෘකාව පිරිනමනු ලබන්නේ, සං ha යා අධීක්ෂණය හා නියාමනය කරන ඉහළ පෙළේ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ රජය විසින් පත් කරන ලද රාජ්‍ය සංගම් මහා නායක කමිටුව විසින් භික්ෂුවගේ ප්‍ර wisdom ාව සහ ජයග්‍රහණය පිළිබඳව ගැඹුරින් විමසා බැලීමෙන් පසුව ය. බෞද්ධ පූජකයන්) මියන්මාරයේ.

ශ්‍රී ලංකා භික්ෂූන් වහන්සේලා ගණනාවක් අතීතයේ දී මියන්මාර රජය විසින් අග්ගමහපිතා පදක්කම ප්‍රදානය කර ඇති අතර නවතම මාතෘකාව පූජ්‍ය තුමාට පිරිනමන ලදී. මහාචාර්ය කොටපිටි රාහුල අනුනායක තෙරෝ 2020 දී.

අග්ගමහා සදාම් ජෝතිකා ධජා සහ මහා සද්දම්ම ජෝතිකා ධජා යනු මියන්මාර රජය විසින් පිරිනමනු ලබන මාතෘකා වන අතර අධ්‍යාපනය සඳහා විශිෂ්ට සේවයක් කළ හා ධර්මයෙහි විශිෂ්ටයන් වූ භික්ෂූන් වහන්සේලා බොහෝ දුරට අගය කරති. සමහර අවස්ථා වලදී, ගිහි පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙකුට මහා සද්ධම ජෝතිකා ධජා යන නාමය ද ප්‍රදානය කර ඇත.

Source link